Dåtid

Nuntorp blir nytt säte för Lantmannaskola och Lanthushållsskola

Från Färgelanda Folkhögskola flyttade 1943 både en Lantmannaskola och en Lanthushållsskola till Nuntorp. Den första vinterkursen på Lantmannaskolan startade den 8e november 1943 och den stora fördelen gentemot utbildningen på Färgelanda Folkhögskola var att den gick från att bara vara teoretisk till att breddas till även praktisk utbildning genom egen mark och egen djurhållning. Föreståndaren för den integrerade Lantmannautbildningen i Färgelanda, agronom Samuel Bengtsson, följde med till Nuntorp och blev den nya Lantmannaskolans förste rektor.

8 november 1943
november 1943

Rektorsparet Bengtsson lade grunden…

Dagny Bengtssons, hustru till Samuel Bengtsson, var Lanthushållsskolans första rektor, så familjen Bengtsson var på alla sätt pionjärerna på Nuntorp som utbildningssäte. Lanthushållsskolans första kurs började i maj 1944 med tio elever och avslutades i oktober samma år. Under samma månad, oktober, började vinterkursen som höll på till april kommande år och så fortsatte det fram till 1971. Under åren genomfördes också andra kurser och utbildningar, som t ex sommarkurser för skolungdomar.

Vi gräver i arkivet…

Titta gärna in igen för att ta del av Nuntorps historia. Vi arbetar för fullt med att skapa tidslinjen.

2021