Möte

MÖTE

Mellanmänskliga möten och dess samtal är grunden till vår överlevnad. Att låta egna upplevelser och egna sanningar möta andras upplevelser och sanningar ger dynamiska samtal, som i sin tur skapar utveckling. Det är ingen klyscha när vi hävdar att utvecklas vi inte så avvecklas vi - det är en sanning!

Låt oss utvecklas tillsammans - lägg ditt nästa möte hos oss...

UTBILDNING

Inlärning är underbart och ofta är det bra att få byta miljö. Nya intryck, ny utsikt och kanske t o m nya medmänniskor stimulerar oss. Distraktion skulle någon vilja kalla det - nej säger vi, det hänger helt på den som utbildar. Passion, mental närvaro och energi är bra förutsättningar för den som lär ut så att andra kan lära in.

Vill du ha hjälp med ett upplägg på utbildning eller t o m hjälp med att arrangera den föreslår vi att du kontaktar våra vänner på Gröna Klustret.

På Nuntorp skiljer vi vetet eller vettet från agnarna sedan mitt av 40-talet…

REKTORERNA Engström & Olofsson

Två framträdande rektorer på Nuntorps Lantbruksskola. För att hedra deras mångåriga insatser har vi låtit de båda ge namn åt våra två konferens- & mötesrum. Båda rummen ligger i vår huvudbyggnad - på andra våningen. Hos Rektor Sune Engström kan vi vara 30 personer i så kallad skolsittning, medan vi hos Rektor Leif Olofsson kan vara 60 personer i skolsittning.

Var inte rädd för att gå till rektorn - det är både trevligt och lärorikt...

GYMNASTIKSAL Hjalmarsson

Alla har vi minnen från skolans gymnastiksal - en del av oss har dåliga och en del av oss bra och roliga. Vi kan nu erbjuda Nuntorps Gymnastiksal som vårt tredje Konferensrum för spännande möten och kanske fester - vem har inte drömt om minnena från skoldansen i ”gympasalen”. Bryt av konferensen eller mötet med en basketbollmatch eller ”Följa John” på linjerna - rörelse på schemat är både modernt, roligt och bra.

Vi vill också minnas en stor idrottsman i främst tennis och bordtennis - skolans tidigare rektor Börje Hjalmarsson. Därav hans namn på gymnastiksalen.

Vi erbjuder en Gymnastiksal för bara framtida goda minnen...